Grupa Inwestycyjna HOSSA SA
ELFEKO CAPITAL
Port Lotniczy Gdańsk
Auto-Mobil
Invest Komfort
Poczta Polska - Prabuty
Poczta Polska - Kwidzyn
HDS Polska
PKP Energetyka
Poczta Polska
Poczta Polska
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej
Zakład Remontowy Energetyki
PKP Energetyka

INWESTOR:

Poczta Polska S.A.

 

ZAKRES DOKUMENTACJI:

Przystosowanie pomieszczeń budynku na potrzeby ekspedycji

 

MIEJSCE:

Kwidzyn

 

DATA REALIZACJI:

2014

 

OPIS:

Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Gdańsku potwierdza, że firma Projektowo-Budowlana APB Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, przy ul. 3 Maja 73, wykonała dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z wykonaniem robót budowlanych na "Przystosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Braterstwa Narodów 50 w Kwidzynie na potrzeby ekspedycji w części przystającej do rampy". Usługa została zrealizowana za kwotę 34 200,00 zł brutto, w terminie od 30 lipca 2013 r. do 05 stycznia 2014 r.

 

Zakres prac objętych umową:

Dokumentacja projektowa:

Projekt na wykonanie adaptacji pomieszczeń o pow. 83 m2 oraz uzyskanie na podstawie wniosków złożonych przez Zamawiającego pozwoleń uzgodnień koniecznych

Roboty budowlane:

  • roboty rozbiórkowe; demontaż częściowo ścianek działowych; remont tynków ścian wraz z malowaniem; wykonanie sufitów podwieszonych z płyt dekoracyjnych 60x60; wykonanie posadzek z gresu antypoślizgowego; wykonanie okładziny ściennej z glazury w pom. socjalnym; przebudowa witryny szklanej; montaż drzwi aluminiowych; montaż odbojnic stalowych; montaż kurtyny powietrznej; remont instalacji elektrycznej wraz z pomiarami; remont instalacji sanitarnej

 

Budynek Poczty Polskiej przy ul. Braterstwa Narodów 50 w Kwidzynie wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 1642 ( dawny nr 548/97) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu z dnia 18 września 1997 roku.

Projekt uzyskał pozytywną decyzję na prowadzenie robót przy obiekcie zabytkowym od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku oraz decyzję o pozwoleniu na budowę wydaną przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

Firma Projektowo-Budowlana APB jest firmą spełniającą wysokie jakościowo i terminowe wykonanie usługi i jest godna polecenia.