Grupa Inwestycyjna HOSSA SA
ELFEKO CAPITAL
Port Lotniczy Gdańsk
Auto-Mobil
Invest Komfort
Poczta Polska - Prabuty
Poczta Polska - Kwidzyn
HDS Polska
PKP Energetyka
Poczta Polska
Poczta Polska
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej
Zakład Remontowy Energetyki
PKP Energetyka

INWESTOR:

Poczta Polska S.A.

 

ZAKRES DOKUMENTACJI:

Utwardzenie placu manewrowego oraz poszerzenie bramy bramy wjazdowej w UP Prabuty

 

MIEJSCE:

Prabuty

 

DATA REALIZACJI:

2018

 

OPIS:

Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Gdańsku potwierdza, że firma Projektowo-Budowlana APB Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, przy ul. 3 Maja 73, wykonała dokumentację projektowo - kosztorysową "Utwardzenie placu manewrowego oraz poszerzenie bramy wjazdowej w UP Prabuty" przy ul. Warszawskiej 1 w Prabutach. Usługa została zrealizowana za kwotę 19 987,50 zł brutto, w terminie od 23 kwietnia do 27 czerwca 2018 roku.

 

Zakres prac objętych umową:

Dokumentacja projektowa:

  1. Projekt na wykonanie utwardzenia placu manewrowego o pow. 750 m2 w tym: nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni z kamienia naturalnego.
  2. Projekt na poszerzenie wjazdu na plac manewrowy: rozebranie części zabytkowego ogrodzenia ceglanego z przęsłem stalowym, przeniesienie zabytkowego słupka przybramowego z cegły, renowacja murku i słupków z cegły zabytkowej, renowacja i poszerzenie bramy wjazdowej stalowej kutej

Dokumentacja konserwatorska:

  • Program prac konserwatorskich

Część kosztorysowa:

  • Przedmiary robót
  • Kosztorysy Inwestorskie
  • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

 

Projekt uzyskał pozytywną decycję na prowadzenie robót przy obiekcie zabytkowym Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz decyzję o pozwoleniu na budowę wydaną przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

 

Firma Projektowo-Budowlana APB jest firmą spełniającą wysokie jakościowo i terminowe wykonanie usługi i jest godna polecenia.

Pragniemy wyrazić naszą satysfakcję płynącą ze współpracy z Firmą Projektowo-Budowlaną APB Sp. z o.o.