Grupa Inwestycyjna HOSSA SA
ELFEKO CAPITAL
Port Lotniczy Gdańsk
Auto-Mobil
Invest Komfort
Poczta Polska - Prabuty
Poczta Polska - Kwidzyn
HDS Polska
PKP Energetyka
Poczta Polska
Poczta Polska
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej
Zakład Remontowy Energetyki
PKP Energetyka

INWESTOR:

PKP Energetyka

 

OPRACOWANIE PROJEKTOWE:

Projekt wielobranżowy modernizacji i nadbudowy budynku biurowego

 

MIEJSCE:

Sopot

 

DATA REALIZACJI:

2009

 

OPIS:

Niniejszym informujemy, że Firma Projektowo-Budowlana APB sp. z o.o. na nasze zlecenie opracowała projekt wielobranżowy modernizacji i nadbudowy budynku biurowego PKP Energetyka S.A. Zakład Północny w Sopocie przy ul. Jana z Kolna 29 wraz z kosztorysami inwestorskimi, ofertowymi, przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

 

W/w opracowania zostały wykonane w sposób profesjonalny zgodnie z najnowocześniejszymi tendencjami w sztuce budowlanej i oczekiwaniami Zamawiającego.

 

Współpraca w czasie realizacji zadania układała się wzorowo, w dobrej atmosferze ze Zleceniodawcą co świadczy o jakości działania i wiarygodności w/w Firmy.