Bukowiny
Masterplan

Koncepcja 2011

Wszystkie projekty

INWESTOR:

Inwestor prywatny

 

ZAKRES OPRACOWANIA:

Koncepcja zagospodarowania terenu inwestycyjnego w m. Bukowiny. Plan osady zakłada usytuowanie 34 dwupoziomowych domów
o stromych dachach i powierzchni użytkowej 110 - 140 m2.

 

WSPÓŁPRACA:

Dorota Cichoń, Maciej Szylke

 

CZAS OPRACOWANIA:

Koncepcja 2011 r.