Bukowiny
Masterplan

Koncepcja 2011

Wszystkie projekty

INWESTOR

Inwestor prywatny

 

ZAKRES OPRACOWANIA

Koncepcja zagospodarowania terenu inwestycyjnego w m. Bukowiny. Plan osady zakłada usytuowanie 34 dwupoziomowych domówo stromych dachach i powierzchni użytkowej 110 - 140 m2.

 

WSPÓŁPRACA

Dorota Cichoń, Maciej Szylke