Gdańsk
Przedszkole

Koncepcja 2018, Projekt budowlany 2023

Wszystkie projekty

INWESTOR

Inwestor prywatny

 

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedszkole 6-oddziałowe z własną salką gimnastyczną i kuchnią. Budynek dobudowany do istniejącej bryły kościoła. Przedszkole wymagało uzyskania zgody Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

CZAS OPRACOWANIA

Koncepcja 2018 r.

Projekt budowlany 2023 r.